Sponsored by: Yichun Universtiy, Jiangxi
Address: 576#, Xuefu Road, Yichun City, Jiangxi Province, China
Postal Code:336000 Contact Number:+86-0795-3201115 +86-0795-3202110